Χρειάζεται αντικατάσταση η ταμειακή μου μηχανή;

Με την ΠΟΛ.1196/2017 αποφασίστηκε η απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-05-2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Από την 01-06-2018 και εξής, τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της κατηγορίας αυτής ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο παράβαση και τιμωρείται με πρόστιμο όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα 500€ ανά φορολογικό έλεγχο.

Ο πίνακας Β με τις προς απόσυρση ταμειακές μηχανές μπορεί να βρεθεί εδώ (σελίδα 4). 

Eναλλακτικά μπορείτε να ελέγξετε και την ημερομηνία έγκρισης της ταμειακής σας μηχανής. Σε περίπτωση που η ταμειακή σας έχει εγκριθεί έως το 2002, η απόσυρσή της είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα παραπάνω. Διαφορετικά, δεν χρειάζεται απόσυρση και αντικατάστασή της.

Την ημερομηνία έγκρισης μπορείτε να την βρείτε σε κάποιο από τα εμφανή σημεία της μηχανή σας, στο πλάι ή στο πίσω της μέρος (ακολουθούν παραδείγματα).

 

Παράδειγμα 1: Ημερομηνία έγκρισης: 29-02-2000. Η ταμειακή χρειάζεται απόσυρση

Παράδειγμα 1: Ημερομηνία έγκρισης: 29-02-2000. Η ταμειακή χρειάζεται απόσυρση

Παράδειγμα 2: Ημερομηνία έγκρισης: 12-06-2000. Η ταμειακή χρειάζεται απόσυρση

Παράδειγμα 2: Ημερομηνία έγκρισης: 12-06-2000. Η ταμειακή χρειάζεται απόσυρση

Παράδειγμα 3: Ημερομηνία έγκρισης: 22-10-2008. Η ταμειακή δεν χρειάζεται απόσυρση

Παράδειγμα 3: Ημερομηνία έγκρισης: 22-10-2008. Η ταμειακή δεν χρειάζεται απόσυρση