Αλλαγή τιμής στην πλαστική σακούλα

Με βάση την απόφαση με Αριθμό 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017) από την 1/1/2018 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για την διάθεση τους στους καταναλωτές.

Το ειδικό τέλος θα χρηματοδοτεί δράσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας στα επίπεδα των 40 τεμαχίων ανά άτομο το 2025 από 363 τεμάχια ανά άτομο με βάση μελέτη του ΙΕΛΚΑ το 2016.  Τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρονται παραπάνω, αναγράφονται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη αλλά και τις οδηγίες της ΠΟΛ.1211/2017 το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος υπόκειται σε Φ.Π.Α.

Από 1/1/2019 τα ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αυξήθηκε από 0,04€ σε 0,09€. Επίσης απαραίτητη είναι και ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος:

Υπόδειγμα πινακίδας:

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος  0,09 λεπτών του ευρώ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους


Ο έμπορος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται του επιβάλλεται από 200 μέχρι 5.000 ευρώ. Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των προστίμων (από 200 μέχρι 5.000 ευρώ), είναι η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης, το όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τυχόν υποδείξεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (ΕΟΑΝ), το πλήθος των ταμειακών μηχανών, το πλήθος των υποκαταστημάτων της ελεγχόμενης επιχείρησης και το μέγεθος της επιχείρησης. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η προσαρμογή για τιμολόγηση ειδικού περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς προκειμένου να είναι εφικτή η τιμολόγησή τους. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε ΦΠΑ 24%, το οποίο θα ανήκει σε ένα τμήμα με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ». Από εκεί και πέρα με μέριμνα του ίδιου του χειριστή (εμπόρου) θα πρέπει σε κάθε απόδειξη να εμφανίζεται το τμήμα αυτό τόσες φορές όσες και οι σακούλες που έχει πάρει ο καταναλωτής.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί στις απαραίτητες αλλαγές για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων και προστίμων.