Ταμειακή μηχανή dTEC - 50

 
dtec50.jpg
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1*57mm Ηλεκτρονικό Αρχείο

Πλήκτρα 30
Τμήματα 5+5

Οθόνες
Χειριστή 32*144 Graphic LCD- 4 γραμμών
Πελάτη 14 Alphanumeric LCD

Εκτυπωτής Θερμικός

Ταχύτητα εκτύπωσης 150mm/s (45 γραμμές /δευτ)

Διαστάσεις χαρτιού 57mm x 50mm

Μπαταρία (Optional) 7,4v 1.4Ah UPS 1200 αποδείξεων

Συνδέσεις Ethernet ,RS232,1*drawer

Είδη 10.000

Χειριστές 12

Τμήματα 10

OPTIONS GPRS/SCANNER/ΖΥΓΑΡΙΑ/ΜSR πιστωτικής /Εξωτερική Οθόνη /Μπαταρία

Γενικές Λειτουργίες

Θερμοκρασία λειτουργίας
• Ανάγνωση Ηλεκτρονικού Αρχείου από την αρχή Λειτουργίας της μηχανής
• Γραφικό Λογότυπο Πάνω και κάτω
• Αυτόματη Εκτύπωση Ζ μετά από 24 ώρες
• Όριο Μερικού Συνόλου
• Όριο στα Τμήματα
• Αποστολή SMS με τις Εισπράξεις
• Άμεσος προγραμματισμός Είδους
• Ανάλυση Καθαρού-ΦΠΑ στην Απόδειξη
• Αντίγραφο Απόδειξης
• Φορολογικός Εκτυπωτής

0 to 45°C
Υγρασία
5 -85% RH
Διαστάσεις (W x D x H) 67*104*200mm
Βάρος 0.6kG