Ταμειακή μηχανή ICS Elegant Super

 
 

ΧαρακτηριστικA

Τμήματα

 -1000 με 8 εμφανή με (περιγραφή έως 22 χαρακτήρες)

 Είδη

 -100.000 είδη -Διαχείριση αποθήκης (περιγρ. έως 22 χαρακτήρες)

 Χειριστές  -100 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 8 ψηφίων)

 Κατηγορίες  -999

 Πληρωμές

 -26 Τρόποι Πληρωμής -Μετρητά -Επιταγές -Πιστωτικές κάρτες  

 -Πληρωμή Μίκτη (μετρητά και κάρτες)  

 -Αυτόματος υπολογισμός ρέστων κ.λ.π.

 Συναλλαγές πωλήσεων

-Διαχείρηση πελατών -Διαχείρηση ξένων νομισμάτων

 Αναφορές 

 -Ημερήσια Σύνολα -Αναφ. Ειδών Ημέρας -Ανα ΦΠΑ  

-Aναφ. Τμημάτων -Aναφ. Κατηγοριών -Aναφ. Μετρητών / Συρτ.  

-Aναφ. Χειριστών -Αναφ. Αποστ. Διακομιστή -Εμφαν. Εισπράξεων  

 -Περιοδική Συνόλων -Περιοδική Ειδών κ.λ. π.

 Απόδειξη

 -Τίτλος απόδειξης σε 7 γραμμές 32 χαρακτήρων 

 -4 γραμμές υπότιτλος (32 χαρακτήρες) μέχρι 13 διαφορετίκους υπότιτλους 

 -Γραφικά ΣΤΗΝ Αρχή ΚΑΙ ΣΤΟ τέλος Της απόδειξης

 Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων

-Μέσω χρήσης PC

 Τρόπος Αποστολής ΣΕ  διακομιστή

 1. GPRS

 Εκτυπωτής

 

 -Θερμική εκτύπωση με 38 γραμμές / s  

 -Θερμικός παράλληλος με εύρος 32 χαρακτήρες 

 -Μιά Χαρτοταινία ΜΕ Πλάτος 57-80 χιλιοστά -32χαρακτήρες/γραμμή  

 -4 μορφές γραμμάτων: Απλό ΚΑΙ Διπλό Ύψος  

 -Διπλό Πάχος & Διπλο ύψος -Διπλό πάχος

 Πληκτρολόγιο

 36 πλήκτρα 

 Οθόνη

 -Οθόνη χειριστή 2 γραμμών και οθόνη πελάτη 2 γραμμών (backlight)

 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά 

 

 -Εσωτερική Μπαταρία ΚΑΙ εξωτερικός Μετασχηματιστής 

 AC 100V -Είσοδος - 240V -UPS ενσωματωμένο  

 -Αυτονομία τουλάχιστον 2000 αποδείξεις

 Πόρτες  Επικοινωνίας

 -Σύνδεση RS232 -Σύνδεση ΜΕ Ζυγαριά  

 -Σύνδεση ΜΕ Scanner ΚΑΙ δυνατότητα Διαχείρισης ζυγιζομένων  

 -Λειτουργία ΣΑΝ φορολογικός Εκτυπωτής

 Διαστάσεις / Βάρος

 300 x 135 x 105 χιλιοστών / 700gr